Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. Bezoek aan en gebruik van deze website wordt verschaft onder deze voorwaarden. 

Correcties en wijzigingen kunnen op een later tijdstip in deze site opgenomen worden. Bakker Zonwering kan te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden of de informatie die op deze site getoond worden of in de producten en de diensten waarnaar hierop verwezen wordt. 

In geen geval zal Bakker Zonwering aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade, waaronder zonder beperkingen speciale, indirecte of gevolgschade, of schade die op enige wijze voortvloeit uit het bezoek of gebruik, of het onvermogen tot het bezoeken of gebruiken van de site of die het gevolg is van de gegevens, voorbehouden of aanbevelingen en alle informatie op deze site. 

Het materiaal dat op deze site getoond wordt, waaronder zonder beperking alle redactionele materialen, informerende teksten, foto’s, illustraties, afbeeldingen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsnamen en andere merken, is eigendom van Bakker Zonwering of haar licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht en de wetten op handelsnamen en ander geestelijk eigendom. Dit materiaal mag alleen getoond en afgedrukt worden voor uw eigen, niet-commerciĆ«le gebruik. U stemt ermee in dit materiaal niet te kopiĆ«ren, door te sturen, te verspreiden, te verkopen, te publiceren, uit te zenden of aan derden door te geven zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Zonwering. Niets uit deze voorwaarden zal worden opgevat als het impliciet of anderszins overdragen van een vergunning of recht op deze informatie, gegevens, producten of diensten onder patent, handelsnaam, auteursrecht of enig ander geestelijk eigendomsrecht van Bakker Zonwering of derden.

Vragen?

Neem gerust vrijblijvend contact op!